...

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะเจดีย์ทรงปรางค์ วัดพระแก้ว วัดพระสิงห์และวัดไตรภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 598 ครั้ง)